ทีมที่ปรึกษา

Home Plus Realty Estate

ทีมที่ปรึกษา

     Home Plus Realty Estate ทีมที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เราเป็นศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ ขาย หรือ ให้เช่า ที่ดิน บ้าน คอนโด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ โดยมีทีมที่ปรึกษาของเราคอยดูแลแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ทีมที่ปรึกษาของเรายินดีให้บริการ

จรินทร มัสทเรส

Managing Director

ประสบการณ์ : บริหารงานขาย มากกว่า 10 ปี การศึกษา : Master of Engineering ม.เกษมบัณฑิต

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ชานล วรรณสวัสดิ์กุล

Legal Consultants

ประสบการณ์ : -น.บ.,น.ม.,เนติบัณฑิตไทย -ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ธันยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล

Sales Manager

ประสบการณ์ : บริหารงานขายมากกว่า 10 ปี การศึกษา : MBA Innovation Management ม.รามคำแหง

099-919-9824

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

บรรณวิชญ์ เฟื่องฟูพงศ์

Marketing Manager

ประสบการณ์ : วางแผนการตลาดมากกว่า 10 ปี Digital Marketing

085-597-4535

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ทวนทอง เกตุเลขา

Assistant Professor house structure

ประสบการณ์ : ที่ปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างอาคาร บ้าน ที่ดิน โครงการจัดสรร และข้อกฏหมายเกี่ยวข้อง

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วรรณปพัฒน์ มัสทเรส

Oversea coordinator

ประสบการณ์ : เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในด้านงานขาย การศึกษา Assumption University

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สุจิตรา จิตรโรจนรักษ์

Assistant Marketing Manager

ประสบการณ์ : ดูแลประสานงานวางแผนการตลาดการศึกษา : MBA Innovation Management ม.รามคำแหง

02-044-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

Property Consultant

ธันยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล(คุณจ๋า)

099-919-9824

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

จิวสา เผือกอำไพ (คุณนก)

063-546-9244

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

จุไรรัตน์ ตันติรัตนาวัฒน์ (คุณกุ้ง)

082-728-7999

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

กานต์พิชชา ธีรสุขสวัสดิ์ (คุณเล็ก)

065-957-9555

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ณัฐกานต์ แสนหมื่น (คุณแอ๋ม)

086-107-5401

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วิลาสินี บูรณะพิมพ์ (คุณหน่อย)

066-124-1666

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

รัตนากร ลูกจันทร์ (คุณนิ)

095-382-9522

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

กานต์สิรี บัวเพิ่ม (คุณน้ำ)

084-842-8886

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ทวนทอง เกตุเลขา (คุณที)

094-985-8544

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วิศรุต สืบแสน (คุณไทด์)

062-501-5689

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วพัชร์ชมณ เกตุภู (คุณแบม)

063-193-2651

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ณัฐกานต์ แสงบุญ (คุณเอ)

097-291-4647

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สกนธ์ ทูคำมี (คุณปุ๊)

065-952-2444

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

กุลวดี เวกชาลิกานน (คุณแอน)

084-245-4666

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นพวิชญ์ เลิศกิตติพาพร (คุณนัท)

082-956-4564

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นงลักษณ์ เกิดลาภผล (คุณแหม่ม)

081-839-2305

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

เวนิส มัสทเรส (ุคุณเฟิร์น)

095-324-1666

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สมิตา สลีอ่อน (คุณปุ้ย)

065-665-2456

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

พิมพร ผลบุตร (คุณอุ้ย)

065-164-2642

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

เนตรทราย ศักดี (คุณทราย)

062-534-1444

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ธัญญรัตน์ สลีอ่อน (คุณปาย)

084-242-6495

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นิจจารีย์ เวียร์ร่า (คุณพั้นซ์)

095-128-7444

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

สุวภัทร จงจิรจิต (คุณนัน)

094-269-2939

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

อินทรา สืบสังข์ (คุณแอ๊ป)

086-886-2697

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

คณากร ศรีอาวุธ (คุณพร)

095-914-6189

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

เอมิลิณณ์ ภางาม (คุณอั้ม)

081-732-4398

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล(คุณบ๊วย)

089-097-5218

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

อานันท์ธัช มากสุริย์วงศ์ (คุณใบบุญ)

097-926-6965

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นารารันย์ เมนะทัต(คุณออย)

063-228-9456

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นภสร บุญรอด(คุณหนึ่ง)

092-839-2666

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วรลักษณ์ จันทาศรี(คุณเต้)

082-960-6548

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นภัสกรณ์ พรมหากุล (คุณเจ)

083-825-9222

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ณัฐกฤตา เทียนมณี (คุณตาล)

065-396-9505

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ธฤต จันทร์แป้น (คุณริชชี่)

086-080-2333

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วริทธิ์ธร กุลจิตติอุษา (คุณเอ็กซ์)

096-717-3384

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

จุฑามาศ มาลาซ้าย (คุณตู่)

087-232-4604

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

จรุงศรี มาลาซ้าย (คุณเต้ย)

091-836-4452

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ศุภณัฐ พล้าโน๊ต (คุณไปร์)

098-617-7888

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

บรรณวิชญ์ เฟื่องฟูพงศ์ (คุณนิค)

085-597-4535

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

วรรณปพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล (คุณอีฟ)

099-969-4498

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

พิสิษฐ์ สุกกล่ำ (คุณกบ)

090-246-6364

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

รัชน์พล ก้อมน้อย (คุณฟูน)

061-452-8915

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

นลักษวัทน์ ทักขิณาวิภาเวสน์ (คุณกร)

095-050-9855

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

ประพันธ์ บัวเพิ่ม (คุณบอย)

089-119-4244

homeplusrealtyestate@gmail.com

@homeplus168

6/121 ซอยสวนสยาม11 เเยก12 (อมรพันธ์นคร6) เเขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Copyright © 2020 Home Plus Realty Estate